Styrelse 2018

Ordförande                                              Monika Nyman

Viceordförande                                       Nils Kevin

Sekreterare                                              Elisabeth Åberg

Kassör                                                       Lisbeth Köhler

Intendenter för Gammelgården          Henrik Westerholm och Alf Hindersson

Medlems- och evenemangsansvarig  Christer Westerlund