Välkommen

På hösten år 2004 inledde Ingå musei- och hembygdsförening sin verksamhet. Precis som namnet säger är föreningens hemort Ingå (Västra Nyland). Till föreningens uppgifter hör att väcka intresse för hembygden, samt värna om dess minnen och traditioner.

Sångfest på Gammelgården

Tillsammans med Ingå kommun sköter museiföreningen om kommunens hembygdsmuseum, Gammelgården, som berättar som gamla seder och bruk i socknen.

Till hembygdsmuseet doneras årligen föremål som belyser livet i Ingå. Föremålen tas emot och bevaras av föreningen.

En stor del av föreningens övriga verksamhet sker i det egna föreningshuset, Smedsvillan (Farleden 2A), i Dal. Här ordnas bl.a. trivselkvällar med olika teman och möten. Föreningen hyr även ut Smedsvillan till alla som vill ordna sina träffar här.

Gammelgården

Till traditionerna för föreningen hör även att ordna midsommarfestligheter på Gammelgården och byavandringar runt om i Ingå.

Om Du har synpunkter på föreningens verksamhet hoppas vi att Du kontaktar oss. Du är varmt välkommen med i vår verksamhet.