Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är viktig för föreningens ekonomi och vår förhoppning är att vi även i fortsättningen får ha Er som medlemmar.

Medlemsavgiften för 2019 är 15€/person.

Föreningens kontonr. FI11 4055 6020 0435 53