Gammelgården

Förr i världen var det liv och rörelse på bondgårdarna. Där bodde både bondfamiljen och tjänstefolket. Varje byggnad hade sin funktion i naturahushållningen och varje årstid hade just sina speciella arbeten som skulle göras.

På Gammelgården har varje byggnad och föremål sin unika användning och egen historia att berätta. Gå varsamt fram, stanna en stund och lyssna. Kanske du kan höra gångna släkters prat och skratt, vävstolens dunkande, vedyxans hugg, slagornas taktfasta slag från rian, åran som för fiskaren hemåt över vattnet.

Nämnas bör är att Gammelgården alltid är öppen för egna strövtåg. Under sommaren 2019 kommer museet att vara öppet för besökare under lördagar i juli månad. Dessa dagar kommer även guider att vara på plats.

Du är varmt välkommen till Gammelgården, Ingås hembygdsmuseum.

Gammelgården i kvällssol