Föreningen

Sedan föreningen grundades år 2004 har föreningen ordnat varierande verksamhet för medlemmar och andra intresserade.

Talko på Gammelgården

Till de årligen återkommande tillställningarna hör lövning och resning av midsommarstången på Gammelgården på midsommaren och byavandringarna.
På Ingådagen ordnar förening guidning på Gammelgården för besökare.

På den årliga Hantverkardagen på museiområdet deltar föreningen med bl.a. guidning i de gamla byggnaderna. Ibland har även föreningen ställt upp med förevisning av gamla hantverk, bl.a. läggning av pärttak.

Utöver detta ordnas trivselkvällar och talkotillfällen.