Talkon på Gammelgården

Till föreningens största uppgift hör att förvalta och sköta om hembygdsmuseet Gammelgården. Under åren har otaliga talkotimmar lagts ner på att hålla de gamla byggnaderna och föremålen i skick.

Smedjan får nytt tak sommaren 2017

Smedjan på Gammelgården har haft torvtak under många, många år. Tiden hade gjort sitt och det gamla torvtaket behövde bytas ut. Vid ett styrelsemöte fattades beslutet om att lägga nytt tak, som skulle vara gjort av plåt, på byggnaden under sommaren 2017.

Smedjan innan arbetet tar vid
Det gamla taket rivs
Arbetet fortsätter
All mull är borta
Det gamla taket tas bort
Alf Hindersson och Nils Kevin är nästan klara med arbetet