Då allt började

Tanken på ett hembygdsmuseum i Ingå är väldigt gammal. Det var år 1936 som kommunfullmäktige vid socknens 600-års jubileum fattade beslutet om att arbetet med Ingå Gammelgård skulle börjas. Man blev anvisad en tomt mellan ån och ”Pappas kullen” på Hagalunds mark.

Förverkligandet av hembygdsmuseet påbörjades året därpå (1937). Man fastslog att Gammelgårdens syfte var att undervisa i gamla ser och bruk och berätta om socknens utveckling. Byggnaderna skulle visa byggnadsstilen. Alla föremål, som invånarna önskade donera, skulle omhändertas och förvaras så att alla som besökte museet skulle få se dem. Gammelgården skulle förbli i kommunens ägo, men skötas av frivillig arbetskraft utan ”stora skattemedel”. Enligt de här principerna skred man till verket.

Talkoarbete på Gammelgården

Ola Westman