Renovering

Arbetena har varit omfattande då golv väggar och tak har skålats raka och tilläggsisolerats. Mest arbete har det varit med farstun, som är nybyggd ända från grunden. Huset har el, värme och vatten och köksinredningen är under planering. Mötesrummet är redan möblerat tack vare Ingå kommun och mera möbler är på kommande till andra utrymmen.