Styrelse 2019

Ordförande                                             

Monika Nyman

Viceordförande

Christer Westerlund

Sekreterare

Elisabeth Åberg

Kassör

Lisbeth Köhler

Intendenter för Gammelgården         

Henrik Westerholm och Alf Hindersson

Styrelsemedlem

Göran Dahlbo