Smedsvillan

Ingå musei- och hembygdsförening hyr sedan några år tillbaka Smedsvillan i Dal av Ingå kommun. När hyresavtalet undertecknades förband sig tillika föreningen att renovera det lilla huset. År 2016 blev renoveringsprojektet klart och idag har föreningen ett modernt föreningshus, där vi kan ordna olika tillställningar.

Smedsvillan omfattar mötesrum, kansli, kök, tambur och WC. Arbetena har varit omfattande och nämnas bör att alla arbeten gjorts på talko.